БЛОГ ИЗВНЕ

проСВЕТление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » проСВЕТление » Записи и дневники » Храм Иерусалимский... истории построения


Храм Иерусалимский... истории построения

Сообщений 1 страница 14 из 14

1

а началось всё и исчисления народа
==============

1. §И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян.
УПО: І повстав сатана на Ізраїля, і намовив Давида перелічити Ізраїля.
KJV: And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.

2. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: пойдите исчислите Израильтян, от Вирсавии до Дана, и представьте мне, чтоб я знал число их.
УПО: І сказав Давид до Йоава та до начальників народу: Ідіть, перелічіть Ізраїля від Беер-Шеви й аж до Дану, і донесіть мені, і я знатиму число їх!
KJV: And David said to Joab and to the rulers of the people, Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring the number of them to me, that I may know it.
....

5. И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех Израильтян тысяча тысяч, и сто тысяч мужей, обнажающих меч, и Иудеев -- четыреста семьдесят тысяч, обнажающих меч.
УПО: І дав Йоав Давидові число переліку народу. І було всього Ізраїля тисяча тисяч і сто тисяч чоловіка, що витягають меча, а Юди чотири сотні й сімдесят тисяч чоловіка, що витягають меча.
KJV: And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were a thousand thousand and an hundred thousand men that drew sword: and Judah was four hundred threescore and ten thousand men that drew sword.

6. А левитов и Вениаминян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву.
УПО: А Левія та Веніямина він не перерахував серед них, бо царське слово було огидою для Йоава...
KJV: But Levi and Benjamin counted he not among them: for the king's word was abominable to Joab.

7. §И не угодно было в очах Божиих дело сие, и Он поразил Израиля.
УПО: І було зло в Божих очах на ту річ, і Він ударив Ізраїля!
KJV: And God was displeased with this thing; therefore he smote Israel.
...

18. §И Ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеянина.
УПО: А Ангол Господній говорив до Ґада, сказати Давидові, щоб Давид пішов поставити жертівника для Господа на току євусеянина Орнана.
KJV: Then the angel of the LORD commanded Gad to say to David, that David should go up, and set up an altar unto the LORD in the threshingfloor of Ornan the Jebusite.

0

2

24. И сказал царь Давид Орне: нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение [взятого] даром.
УПО: І сказав цар Давид до Орнана: Ні, бо купуючи, куплю за срібло повної ваги, бо не піднесу твого в жертві для Господа, і не спалю цілопалення дармо!
KJV: And king David said to Ornan, Nay; but I will verily buy it for the full price: for I will not take that which is thine for the LORD, nor offer burnt offerings without cost.

25. И дал Давид Орне за это место шестьсот сиклей золота.
УПО: І дав Давид Орнанові за місце золота вагою шість сотень шеклів.
KJV: So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.

26. И соорудил там Давид жертвенник Господу и вознес всесожжения и мирные жертвы; и призвал Господа, и Он услышал его, [послав] огонь с неба на жертвенник всесожжения.
УПО: І збудував там Давид жертівника для Господа, і приніс цілопалення та мирні жертви. І кликнув він до Господа, і Він відповів йому огнем із небес на жертівник цілопалення.
KJV: And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings and peace offerings, and called upon the LORD; and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering.

0

3

1. §И сказал Давид: вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений Израиля.
УПО: І Давид сказав: Це той дім Господа Бога, і це жертівник на цілопалення для Ізраїля!
KJV: Then David said, This is the house of the LORD God, and this is the altar of the burnt offering for Israel.

2. И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия.
УПО: І сказав Давид, щоб зібрати приходьків, що були в Ізраїлевому Краї, і поставив каменярів тесати брили каміння, щоб збудувати Божого дома.
KJV: And David commanded to gather together the strangers that were in the land of Israel; and he set masons to hew wrought stones to build the house of God.

0

4

6. §И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву.
УПО: І він покликав сина свого Соломона, і наказав йому збудувати храм для Господа, Бога Ізраїля.
KJV: Then he called for Solomon his son, and charged him to build an house for the LORD God of Israel.

7. И сказал Давид Соломону: сын мой! у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего,
УПО: І сказав Давид до Соломона: Сину мій, я мав на своєму серці вибудувати храм для Ймення Господа, Бога мого.
KJV: And David said to Solomon, My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the LORD my God:

8. но было ко мне слово Господне, и сказано: `ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен строить дома имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем Моим.
УПО: Та було про мене Господнє слово, кажучи: Безліч крови пролив ти та війни великі провадив. Не збудуєш ти храма для Мого Ймення, бо багато крови пролив ти на землю перед лицем Моїм!
KJV: But the word of the LORD came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars: thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight.

9. Вот, у тебя родится сын: он будет человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его.
УПО: Ось народиться тобі син, він буде муж мирний, і Я дам йому мир від усіх ворогів його навколо, бо Соломон буде ім'я йому, і Я дам на Ізраїля за його днів мир та тишу.
KJV: Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about: for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days.

10. Он построит дом имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек'.
УПО: Він збудує храм для Мого Ймення, і він буде Мені за сина, а Я йому за Батька, і Я міцно поставлю трона царства його над Ізраїлем аж навіки!
KJV: He shall build an house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.

0

5

14. И вот, я при скудости моей приготовил для дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество; и дерева и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому.
УПО: І ось я в скудоті своїй заготовив для Господнього дому сто тисяч талантів золота та тисячу тисяч талантів срібла, а для міді та для заліза нема ваги, бо безліч того; і дерева, і каміння заготовив я, а ти до них додаси.
KJV: Now, behold, in my trouble I have prepared for the house of the LORD an hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver; and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and thou mayest add thereto.

15. У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело;
УПО: А в тебе безліч робітників для праці, теслярів і каменярів та дереворубів, та всяких здібних на всяку роботу.
KJV: Moreover there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all manner of cunning men for every manner of work.

16. золоту, серебру и меди и железу нет счета: начни и делай; Господь будет с тобою.
УПО: Золоту, сріблу, і міді та залізу нема числа. Стань і зроби, і нехай Господь буде з тобою!
KJV: Of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise therefore, and be doing, and the LORD be with thee.

0

6

1. §Давид, состарившись и насытившись [жизнью], воцарил над Израилем сына своего Соломона.
УПО: А коли Давид постарів і наситився днями, то він поставив царем над Ізраїлем сина свого Соломона.
KJV: So when David was old and full of days, he made Solomon his son king over Israel.

2. И собрал всех князей Израилевых и священников и левитов,
УПО: І зібрав він усіх Ізраїлевих князів, і священиків та Левитів.
KJV: And he gathered together all the princes of Israel, with the priests and the Levites.

3. и исчислены были левиты, от тридцати лет и выше, и было число их, считая поголовно, тридцать восемь тысяч человек.
УПО: І були перелічені Левити від віку тридцяти років і вище, і було число їх, за їхніми головами, за мужчинами тридцять і вісім тисяч.
KJV: Now the Levites were numbered from the age of thirty years and upward: and their number by their polls, man by man, was thirty and eight thousand.

4. Из них [назначены] для дела в доме Господнем двадцать четыре тысячи, писцов же и судей шесть тысяч,
УПО: Із них для керування над роботою Господнього дому двадцять і чотири тисячі, а урядників та суддів шість тисяч,
KJV: Of which, twenty and four thousand were to set forward the work of the house of the LORD; and six thousand were officers and judges:

5. и четыре тысячи привратников, и четыре тысячи прославляющих Господа на [музыкальных] орудиях, которые он сделал для прославления.
УПО: і чотири тисячі придверних, і чотири тисячі тих, що славлять Господа на музичних знаряддях, які я зробив на славлення.
KJV: Moreover four thousand were porters; and four thousand praised the LORD with the instruments which I made, said David, to praise therewith.

0

7

Этот?
http://www.bgoperator.ru/pr_img/1000785/20090512/226114/ekatd22.jpg
иерусалимский храм Гроба Господня

0

8

chait
нет
это один из входов в старый город

а храм Гроба Господня это
http://img0.liveinternet.ru/images/foto/3/1186770/f_2606920.jpg

0

9

официально Храм стоял на месте где сейчас мечеть Аль-Акса (3 по значимости мечеть)

неофициально, согласно рассказу одного видящего посетившего Иерусалим, Храм стоял на месте где стоит одна из церквей христианских в Иерусалиме.

Согласно преданию, в Храме Соломона находился Ковчег Завета. А в нем каменные скрижали, с автографом Господа Бога. Там все камни и земля на семь метров в глубь, должны излучать как десять Чернобылей. К тому же, в Храмовой горе должно быть подземных ходов как в московском метрополитене. А все эти мечети построенные арабами в средневековье, покоятся на скальном монолите без единой дырочки. К тому же, Храмовая гора была плоской еще при крестоносцах, а эта стоит на вершине напоминающей волчий клык. Только в более поздние времена вокруг возвели площадку (но гору то не стачивали). Потом мы забрались на смотровую башню, какого то протестантского собора, современной постройки. От кого они там собирались отбиваться? Классический донжон с винтовой лестницей, да еще и очень узкой. Туристы в сезон, наверное, там пачками мрут. Если какой толстый пожилой немец на этой лестнице застрянет, то его же ни вперед ни назад не вытащить. Вообщем эту штуку строил какой-то горячий поклонник Кафки. Когда мы наконец добрались до верха я как раз перебрал всех известных мне святых и начал считать их в обратном порядке. С верхней смотровой площадки открывалась хорошая панорама, так что настоящую Храмовую гору я узнал сразу. Она была там же где я ее видел и раньше, только теперь на ней лепилась какая то христианская церковь. Вот не везет евреям, подумал я: столько лет они с арабами грызлись из за не настоящей Храмовой горы, а теперь оказывается, что настоящую тем временем, заняли христиане. Гора "светилась" так, что я поразился местным эзотерикам, уверявшим меня, что на Храмовой горе ни чего нет. Ну чуть в сторону бы посмотрели! Правда, вспомнив свой подъем на башню и подумав о предстоящем спуске, я решил, что ни кто из них не смотрел на город сверху, а с низу, действительно, что либо увидеть трудновато. Пообещав произвести в последствии исследования на настоящей горе, мои гиды помогли мне наконец выбраться из лабиринтов старого города.

http://www.avvadon.org/html/modules/con … ?itemid=44
вот тут вся статья
можно узнать о местах силы в Иерусалиме

0

10

РейРо написал(а):

официально Храм стоял на месте где сейчас мечеть Аль-Акса (3 по значимости мечеть)

ты не путай Храм Соломона
и Храм Гроба Господня

это Аль-Акса
и тут был второй иерусалимкий храм, который был разрушен
http://img0.liveinternet.ru/images/foto/3/1186770/f_2606985.jpg

и возле этой стены по нему плачут
http://img0.liveinternet.ru/images/foto/3/1186770/f_2606961.jpg

0

11

РейРо написал(а):

можно узнать о местах силы в Иерусалиме

:rofl:
ну....
не согласна я

не поднимался он на саму храмову гору, видать

я там походила с пол часа - потом два дня в небес спускалась
так ... колбасило...

0

12

Книга пророка Софонии

Великий суд Господен глава 1
Смиренные буду спасены главы 2-3

1
1 Слово Господне, которое было к Софонии, сыну Хусия, сыну Годолии, сыну Амории, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского.
2 Все истреблю с лица земли, говорит Господь:
3 истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит Господь.
4 И простру руку Мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима: истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками,
5 и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим,
6 и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем.
7 Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать.
8 И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников;
9 посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом.
10 И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах.
11 Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ и истреблены будут обремененные серебром.
12 И будет в то время: Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: "не делает Господь ни добра, ни зла".
13 И обратятся богатства их в добычу и домы их - в запустение; они построят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить.
14 Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый!
15 День гнева - день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,
16 день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен.
17 И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их - как помет.
18 Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли.

+2

13

ты не путай Храм Соломона
и Храм Гроба Господня

я и не путаю
тема про Храм Соломона
и моя ссылка и цитата про иудейский храм соломона

Аль Акса же на места Храма Соломона

Храм Гроба Господня для меня всего лишь игрушка эгрегора и не более, чего мне о ней говорить. У Иисуса не было гроба и он вознёсся.

0

14

РейРо написал(а):

тема про Храм Соломона

Название темы: "Храм Иерусалимский... истории построения"

0


Вы здесь » проСВЕТление » Записи и дневники » Храм Иерусалимский... истории построения